همایش پیاده روی بمناسبت روز هوای پاک در باغملک برگزار شد

همایش پیاده روی بمناسبت روز هوای پاک در باغملک برگزار شد

Havaye pak ۹۷-۲ (۱۰)

Havaye pak ۹۷-۲ (۱)

Havaye pak ۹۷-۲ (۲)

Havaye pak ۹۷-۲ (۴)

Havaye pak ۹۷-۲ (۵)

Havaye pak ۹۷-۲ (۶)Havaye pak ۹۷-۲ (۱۲)

Havaye pak ۹۷-۲ (۷)Havaye pak ۹۷-۲ (۱۳)

Havaye pak ۹۷-۲ (۸)

Havaye pak ۹۷-۲ (۹)

Havaye pak ۹۷-۲ (۳)

Havaye pak ۹۷-۲ (۱۱)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری باغ ملک

    منبع خبر

    شهرداری باغ ملک

    شهرداری باغ ملک یک شهرداری در شهر باغ ملک می باشد

      نظرات