رفتارهای نادرست افراد در زمان بروز حادثه، باعث ایجاد بحران می شود

رفتارهای نادرست افراد در زمان بروز حادثه، باعث ایجاد بحران می شود

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ یوسفلی گفت: طراحی برنامه جامع مدیریت بحران کاری است که در شهرهای بزرگ جهان انجام می شود و شهرهای ایران نیز باید به سمت تدوین این برنامه جامع پیش بروند .

مشاور طرح جامع مدیریت بحران شهر قزوین گفت: همه سازمان ها و تهادهای مرتبط با مدیریت بحران در ستاد بحران شهر قزوین حضور دارند و در بهترین حالت می دانند که در شرایط بحران باید چه اقداماتی انجام شود اما فرایندهایی که باعث هم افزایی و هماهنگی آن ها می شود، تاکنون دیده نشده است .

وی خاطرنشان کرد: پروژه تدوین طرح جامع مدیریت بحران شهر قزوین از ۶ فاز ادبیات مدیریت بحران و مطالعات تطبیقی، ارزیابی وضعیت حوزه مورد مطالعه در مواجهه با بحران، طراحی و تدوین نظام جامع مدیریت بحران، بازسازی و در نهایت آموزش نیروهای متخصص و شهروندان تشکیل شده است .

یوسفلی تاکید کرد: اگر دو یا سه بحران عمده در شهرها مدیریت شود، بیش از ۸۰ درصد پیامدهای بعدی رفع می شود، پس باید علل و عوامل بحران های عمده شناسایی و راهکارهای علمی و عملی برای مقابله با آن ها ارایه شود .

عضو هیات علمی دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره)  قزوین با بیان این که رفتارهای نادرست افراد غیر کارشناس در زمان بروز حادثه خود باعث ایجاد بحران می شود، تصریح کرد: آموزش شهروندان باید با اولویت سه بحران مهم هر منطقه در دستور کار ستاد بحران باشد .

مشاور طرح جامع مدیریت بحران شهر قزوین گفت: به دنبال ایجاد یک مرکز فرماندهی واحد هستیم تا بحران هایی‌‌ که شهرداری متولی آن است را مدیریت کند و این جز با دستیابی به فرایندها محقق نمی شود، اما اگر این اتفاق رخ دهد، قزوین اولین شهری است که به این موفقیت دست یافته است .

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات