پیشنهاد رضا رسولی برای نامگذاری بلواری به نام پهلوان و ساخت تندیس رضازاده

پیشنهاد رضا رسولی برای نامگذاری بلواری به نام پهلوان و ساخت تندیس رضازاده

در هفتاد و سومین جلسه شورا؛
پیشنهاد رضا رسولی برای نامگذاری بلواری به نام پهلوان و ساخت تندیس رضازاده
در هفتاد و سومین جلسه شورا؛ پیشنهاد رضا رسولی برای نامگذاری بلواری به نام پهلوان و ساخت تندیس رضازاده
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت - در هفتاد و سومین جلسه شورا، رئیس کمیسیون عمران شورا خواستار نامگذاری بلوار منتهی به پیرسرا به نام بلوار پهلوان شد.
رسولی بیان داشت: امروز ۳ طرح از خروجی کارگروه مشورتی کمیسیون عمران تقدیم شورا می شود.
وی افزود: ساختار مالی و حسابداری شهرداری و سیستم مشخص برای محاسبه مطالبات و پیگیری منابع درآمدی در شهرداری مشخص نیست و آسیب های جدی از این زمینه وارد شهرداری شده است. امروز میزان بدهی شهرداری مشخص نیست، و در سال بعد که فشارهای اقتصادی افزایش می یابد، وضعیت بدتر می شود.
لازم است منابع بالقوه شهرداری بالفعل گردد.
عضو شورا تصریح کرد: کارگروهی در همین زمینه با حضور مدیر اقتصادی رشت، ذی حساب استانداری، خانم تجددی از کارشناسان شهرداری تشکیل شده است.
وی ابراز کرد: طرحی در ۳ ماده اصلاح نظام حسابداری و تامین منابع مالی شهرداری رشت آماده شده و تقدیم شورا می شود.
رسولی افزود: تنها شهری که ساختار حسابداری تعهدی را اجرا کرده، شهر تهران است. این شیوه کمک می کند، میزان بدهی و منابع درآمدی و مطالبات مالی شهرداری را به صورت واقعی گزارش دهیم.
عضو شورا ابراز کرد: کارگروه راهبری منابع شهر رشت نیز تشکیل شده است.
رسولی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شهر رشت ستارگان بیشماری دارد که تاکنون نتوانستیم بخوبی ایشان را معرفی نماییم.
امیدواریم برای استادی نظیر ابتهاج کار ارزشمندی نمایبم و بتوانیم بیشتر به معرفی این مفاخر بپردازیم.
رسولی با تاکید بر معرفی چهره های ورزشی افزود: برای شناساندن مفاخر ورزشی هم باید بتوانیم کاری انجام دهیم و فرهنگ جوانمردی را گسترش دهیم.
وی با اشاره به فوت سید مصطفی رضازاده، یکی از قهرمانان ورزشی که قصد کمک به یک حادثه دیده را داشت، ابراز کرد: جان باختن وی در حین کمک به یک همنوع، درس پهلوانی و جوانمردی دارد.
رسولی پیشنهاد داد، میدان ورودی از جاده پیربازار به نام پهلوان نامگذاری شده و ساخت تندیسی برای رضازاده در دستور کار قرار گیرد.
رسولی با بیان اینکه رشت ترکیبی از خرده فرهن گها و قومیت های مختلف است، ابراز کرد: به دلیل اینکه نتوانستیم خدمات مطلوب و یکسانی در همه مناطق دهیم، دچار یک گسست فرهنگی شده ایم.
وی ضمن نمایش تابلوی اصنافی که نام های غیر فارسی و گیلکی دارند، با اشاره به قانون ممنوعیت به کارگیری از اسامی بیگانه در نامگذاری موسسات و اماکن و... خواستار الزام اجرایی شدن این قانون، در نامگذاری مراکز و تابلوی اصناف شد و تصریح کرد: الزام شهرداری رشت برای جمع آوری تابلوهای اصناف و مراکزی که با اسامی بیگانه نامگذاری شده است، باید اجرایی گردد.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات