بازدید معاون سازمان برنامه و بودجه کشور از طرح های انتقال آب کرمان

دکتر عدل معاون سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان از روند اجرایی پروژه های تونل انتقال آب، تصفیه خانه و خط انتقال آب به شهرهای شمالی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، دکتر عدل معاون سازمان برنامه و بودجه کشور درتاریخ ۲ بهمن ماه ۹۷ در سفر به کرمان به همراه دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان  از روند اجرایی پروژه های تونل انتقال آب، تصفیه خانه و خط انتقال آب به شهرهای شمالی بازدید نمود.

در این بازدیدها بخش های مختلف طرح های مرتبط با انتقال آب مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و توضیحات لازم داده شد.

مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان و مهندس رضایی و مهندس فرح بخش مجریان طرح های ذکر شده نیز حضور داشتند و به تشریح بخش های مختلف پروژه ها پرداختند.

در همین راستا جلسه ای در محل کارگاه خروجی تونل انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات