باید برنامه ریزی های مناسب وعملیاتی برای جذب اعتبارات تا پایان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت، ذیحساب، معاونین طرح وتوسعه، مالی وپشتیبانی، برنامه ریزی، حفاظت وبهره برداری ومجریان پروژه ها وطرحهای در دست اجرای شرکت با موضوع جذب اعتبارات باقیمانده در سال جاری برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا کیوان نیا، معاون طرح و توسعه شرکت، ضمن ارائه وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست اجرا خصوصاً پروژه های مرزی درخصوص اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این طرحها و اعتبارات باقیمانده تاپایان سال مالی جاری مطالبی  را عنوان کرد مسائل ومشکلاتی از قبیل مباحث تملک ، خرید تجهیزات مورد لزوم و  ...

کیوان نیا اشاره به لزوم هماهنگی های بیشتر  با دفتر حقوقی با مجریان طرحها را خاطرنشان ساخت، در ادامه هر یک از معاونین مالی و پشتیبانی ، برنامه ریزی و بهره برداری، مدیرامور مالی و ذیحساب شرکت درخصوص موارد مرتبط و جذب اعتبارات اجرای طرحهای در دست اجرا و نیز الزامات بهره برداری در زمان اجرای پروژه ها مواردی را مطرح  نمودند، درهمین ارتباط مجریان پروژه های در دست اجرا نیز ضمن ارائه وضعیت پروژه مربوطه در خصوص اعتبارات باقیمانده و برنامه عملیاتی برای تحقق جذب اعتبارات طرح گزارش کاملی را ارائه دادند.

در پایان درویشی، مدیر عامل شرکت ، به مساعدت همه بخشهای مرتبط با پروژه های در دست اجراء  خصوصا بخش مالی و ذیحسابی اشاره و داشتن برنامه عملیاتی برای اجرای کار وجذب اعتبارات باقیمانده تا پایان سال مالی را خاطر نشان کرد. درویشی با مخاطب قرار دادن مجریان   از آنان خواست تا در اسرع وقت  برنامه ای جامع برای پیشبرد پروژه ها تنظیم و در جلسات تعیین شده با حضور همه عوامل دست اندرکار کلیه موارد مورد لزوم مورد به بحث و تبادل نظر گذاشته شود تا بتوان در فرصت باقیمانده علاوه بر جذب اعتبارات تا قبل از سال مالی روند پیشرفت فیزیکی طرحها را افزایش داد

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات