دوازدهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ایجرود برگزار...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، دوازدهمین جلسه مستمر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ایجرود به ریاست معاون فرماندار برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه مهندس محمدی مدیر امور منابع آب شهرستان ایجرود گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای حفاظت از منابع آب در سطح شهرستان را ارائه و بر تداوم آن تاکید کرد. وی با اشاره به اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در سطح شهرستان؛ اجرای این طرح را گامی اثر گذار در احیاء آبهای زیرزمینی توصیف و با تاکید بر پویایی این طرح افزود: با دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده در این طرح شاهد گسترش و نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه آب و همچنین احیاء بخش وسیعی از آبهای زیرزمینی خواهیم بود .

محمدی خاطر نشان کرد دستیابی به این اهداف بدون همکاری مردم و بهره برداران و هماهنگی نهاد های مرتبط، غیر قابل دسترس می باشد و امیدواریم با همکاری های مستمر با بهره برداران و کشاورزان و هماهنگی های لازم با نهاد ها ی مرتبط بتوانیم زمینه ی مصرف بهینه منابع آب و حفاظت و صیانت از این عطیه ی الهی را در سطح شهرستان گسترش دهیم.

در ادامه این جلسه مهندس همتی معاون فرماندار شهرستان با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع آب زیرزمینی با تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط امور آب در سطح شهرستان ،این اقدامات را ناشی از تعهد و تلاش همکاران این امور ارزیابی کرد.

همتی بر هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی تاکید و افزود: مدیریت منابع آب در سطح شهرستان با در نظر گرفتن معیشت مردم می تواند زمینه ی فرهنگ سازی مصرف بهینه ی آب را سبب گردد و امید است با تلاشهای همکاران امور آب شاهد این مطلب باشیم .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات