تعمیرات واحد شماره ۳ گازی نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است

تعمیرات واحد شماره ۳ گازی نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات