افتتاح ۹ پروژه در حوزه صنعت توزیع برق شهرستان شاهرود

به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی توزیع سمنان، جمال فرخ زاده گفت: اجرای این پروژه ها ، باهدف ظرفیت سازی برای متقاضیان و مشترکان جدید، توسعه روشنائی معابر، ارتباط (رینگ) خطوط ۲۰ کیلوولت، فیدرگیری از پست های فوق توزیع و افزایش قابلیت اطمینان به همراه پایداری شبکه انجام شده است.
وی افزود: پروژه تجهیز و اصلاح دو باب پست زمینی با مبلغ یک میلیارد و۷۱۲ میلیون ریال، سه پروژه احداث یک هزار و ۵۶۹ متر شبکه فشار متوسط به همراه نصب ۱۲ ایستگاه توزیع برق با اعتبار چهار میلیارد و ۶۰۲ میلیون ریال، دو پروژه برقراری دو فیدر از پست ۲۳۰ کیلوولت سیار و رینگ فیدر جدیدخاتم و شاهوار با هزینه یک میلیارد و ۵۰۲ میلیون ریال، پروژه دایر کردن یک هزار و ۴۸۰ متر شبکه روشنائی معابر با مبلغ یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال، پروژه احداث هشت هزار و ۶۳۳ متر شبکه فشار ضعیف هوائی برای تامین برق متقاضیان با اعتبار پنج میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال و همچنین پروژه اصلاح و بهینه سازی ۱۰ ایستگاه هوائی توزیع برق با مبلغ دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال، از جمله پروژه هایی هستند که در دهه فجر امسال افتتاح می شوند.
وی با عنوان این که برق شهرستان شاهرود در زمینه توسعه شبکه ها  و تاسیسات توزیع برق پس از انقلاب اسلامی، عملکرد ۹۳ درصدی دارد یادآور شد:قبل از انقلاب، ۲۰۳ کیلومتر شبکه هوائی و زمینی در این شهرستان دایر بوده و پس از انقلاب اسلامی تا به حال یک هزار و ۸۷۹ کیلومتر احداث شده و  در بخش پست های توزیع برق، این شهرستان ۹۲ پست داشته و بعد ازانقلاب تا زمان حاضر یک هزار و ۶۶ ایستگاه توزیع برق جدید ایجاد شده و نصب انشعاب برق چاه آب کشاورزی هم ۱۲ انشعاب بوده که پس از انقلاب ۳۹۵ اشتراک کشاورزی برق دار شده اند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات