عشایر دزفول از خطرات ناشی از افزایش دبی دز در امان ماندند

عشایر دزفول از خطرات ناشی از افزایش دبی دز در امان ماندند

محسن پورفرخی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: همکاری عشایر برای جابه جایی هنگام خطر ضروری است ولی متاسفانه برخی از آنها نسبت به این جابه جایی مقاومت می کردند.
وی عباس آباد، زاویه ها و رودخانه فصلی سیاه منصور را از مناطق پرخطر دزفول عنوان کرد و گفت: ۷۰ خانوار عشایری مستقر در این مناطق با تلاش و همکاری ارتش، بسیج، نیروی انتظامی و فرمانداری دزفول به مناطق امن منتقل شدند.
رئیس امور عشایر شهرستان دزفول افزود: خوشبختانه با تدابیر خوب ستاد مدیریت بحران هیچ تلفات جانی و مالی با افزایش دبی دز متوجه عشایر منطقه نشد.
وی گفت: ۲ محل امن به عنوان اتراقگاه موقت در شمال دزفول در زمان بحران برای عشایر در نظر گرفته شده و هنگام خطر اقدام به اسکان آنها در این مکان ها می شود.
پور فرخی افزود: افزایش دبی رودخانه دز خساراتی به راه های عشایری دزفول وارد نکرده است.
به گزارش ایرنا بارندگی های خوب امسال و روزهای اخیر موجب افزایش قابل ملاحظه ورودی سد دز شده است که با نظر کارشناسان در ستاد مدیریت بحران شهرستان دزفول خروجی سد باز شد.
افزایش دبی رودخانه دز در روزهای اخیر تا یکهزار و ۳۰۰ مترمکعب بر ثانیه منجر به آبگرفتگی بوستان های ساحلی دزفول شد که مسئولان نسبت به تخلیه برخی روستاهای پائین دست رودخانه دز هشدار دادند.

لینک اصل خبر در سایت شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی دز-شمال خوزستان

    منبع خبر

    شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی دز-شمال خوزستان

    شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی دز-شمال خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات