انجام ممیزی برای دریافت استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ آزمای...

انجام ممیزی برای دریافت استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ آزمای...

باحضور کارشناسان شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشورصورت گرفت؛

انجام ممیزی برای دریافت استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه مرکزی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی

ممیزی های لازم برای دریافت استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ در آزمایشگاه مرکزی آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی انجام شد.

براین اساس، کارشناسان شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور با حضور درآزمایشگاه مرکزی درمدت دو روز ممیزی های نهایی آزمایشگاه فیزیک، شیمیایی و میکروبی در راستای شرایط احراز و الزامات استقرار ایزو ۱۷۰۲۵ را انجام دادند.

خاطر نشان می سازد، ارتقای کیفیت آب، بهبود خدمات و اعتباردهی به آزمایشگاه آب با استقرار ایزو ۱۷۰۲۵ در آزمایشگاه آب شرکت آب وفاضلاب روستایی اذربایجان غربی محقق خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات