اجرای طرح تعمیرات گروهی زیر نور آفتاب توسط توزیع برق شیراز

اجرای طرح تعمیرات گروهی زیر نور آفتاب توسط توزیع برق شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شیراز مهندس محسن بیغرض گفت: پیش از اجرایی شدن عملیات "تعمیرات گروهی" انجام تعمیرات روی خطوط فشار متوسط بصورت متمرکز، برنامه‌ریزی و اجرا نمی‌شد.

او با بیان اینکه در گذشته بیشتر عیوب موجود در شبکه فشار متوسط از قبل شناسایی نمی‌شد، گفت: قبل از سال ۹۳ عیوبی که موجب بروز اتصالی خطوط می‌شد، بر اساس الگوی اقدامات اتفاقاتی و عمدتا در شرایط ناپایدار جوی و ناایمن و بحرانی، توسط کارگران بخش‌های اتفاقات و تعمیرات رفع می‌شد.

بیغرض با تصریح اینکه چنین روشی دارای مخاطرات زیادی بود، پرهزینه و زمان‌بر و مخاطره‌آمیز بودن را از دیگر مشکلات روش قدیمی دانست و گفت: روش قدیمی در رفع عیوب فنی شبکه، زمینه نارضایتی مشترکان و بروز نابسامانی‌هایی خصوصا در شرایط ناپایداری جوی را فراهم کرده بود.

او ادامه داد: با نظر مساعد مدیران ارشد شرکت توزیع برق شیراز ، طرح تعمیرات گروهی زیر نور آفتاب  با مشارکت همه واحدهای بهره برداری مستقر در نقاط مختلف شرکت ، با مدیریت امور خدمات فنی شبکه  اجرا شد.

بیغرض گفت: در این طرح با توجه به محدودیت‌های مالی شرکت و وجود ۱۲ هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط، ابتدا کار آنالیزهای مهندسی و تحلیل و داده کاوی‌ روی خاموشی‌های شبکه توسط تیم تخصصی امور خدمات فنی و دفتر نظارت بر بهره برداری، انجام و لیست خطوط و شبکه‌های دارای اولویت تعمیرات  تهیه می‌شود.

او خاطرنشان کرد که تعمیرات شبکه به دو روش خط گرم ( شبکه‌های شهری و مسکونی و صنعتی دارای آمپراژ بالا) و روش خط سرد (شبکه های غیر شهری با آمپراژ پایین) انجام می‌شود.

این با اشاره به قانون پارتو مبنی براینکه "۸۰ درصد حوادث ناشی از ۲۰ درصد عیوب شبکه است"، گفت:  بر اساس نقشه عیوب تهیه شده با تجمیع گروه‌های تعمیرات و برنامه ریزی‌های مدون و سیستماتیک، رفع عیوب توسط خبره ترین پرسنل بهره برداری انجام می‌شود و پس از اتمام کار تعمیرات هم مطابق چرخه PDCA دمینگ، اثر بخشی کار انجام شده بررسی و در صورت نیاز اقدام اصلاحی اجرا خواهد شد.

مدیر امور خدمات فنی شبکه شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: در این طرح، بیش از  ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ عیب مستعد بروز حادثه از  ۱۱۸ فیدر فشار متوسط با اجرای بیش از ۱۰۰۰ عملیات تعمیرات گروهی رفع شده است.

او ادامه داد: حاصل این اقدامات، حذف خطوط بحرانی، کاهش بیش از ۴۵ درصد از زمان قطعی خطوط و کاهش ۵۰ درصدی انرژی توزیع نشده در طول ۴ سال بوده که با کاهش آدرس‌های اتفاقاتی و حذف بحران‌ها، شاهد ارتقاء ایمنی بوده‌ایم.

بیغرض خاطرنشان کرد که اجرای طرح تعمیرات گروهی زیرنور آفتاب زمینه‌ی کاهش هزینه، جلوگیری از بروز ایرادات فنی در زمان ناپایداری جوی و ارتقاء رضایتمندی مشترکان شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز یک شرکت در شهر شیراز می باشد

   نظرات