۱۵۵ نیروگاه خانگی تولید برق خورشیدی در خراسان جنوبی فعال است

۱۵۵ نیروگاه خانگی تولید برق خورشیدی در خراسان جنوبی فعال است

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

   نظرات