پنجمین همایش ملی فناوری های نوین با رویکرد ساختمان های بلند مرتبه

پنجمین همایش ملی فناوری های نوین با رویکرد ساختمان های بلند مرتبه

از پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۲۰ بهمن با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند.

محورهای اصلی پنجمین دوره همایش بدین شرح می باشد:

ایمنی و حریق
انرژی ومعماری پایدار
سازه و زلزله
مصالح و استاندارد
هوشمند سازی
[اطلاعات کامل همایش]

    نظرات