مصوبات کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مجموعه ای از آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

شایان ذکر است کلیه امور مربوط به صدور، تمدید و ارتقا پروانه اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق ضوابط و مقررات مربوطه و مصوبات کمیسیون مذکور انجام می گیرد.

دانلود فایل

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات