فهرست اسامی پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان ۱۳۹۷ جهت دعوت به مصاحبه

فهرست اسامی پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان ۱۳۹۷ جهت دعوت به مصاحبه

فهرست اسامی پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان ۱۳۹۷ جهت دعوت به مصاحبه ​

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات