پیگیری مصوبات سفر استاندار ایلام در حوزه راه و شهرسازی به شهرستان دهلران و بخش زرین آباد این شهرستان در بازدید مدیرکل و ...

پیگیری مصوبات سفر استاندار ایلام در حوزه راه و شهرسازی به شهرستان دهلران و بخش زرین آباد این شهرستان در بازدید مدیرکل و ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات