حضور اداره کل راه و شهرسازی کردستان در نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن ، شهرسازی ، بازآفرینی شهری

حضور اداره کل راه و شهرسازی کردستان در نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن ، شهرسازی ، بازآفرینی شهری

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات