صدور حکم محکومیت متصدی یک واحد آلاینده در اسلامشهر

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات