معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در جمع روسای ادارات آموزش و پرورش سطح استان عنوان کرد:

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در جمع روسای ادارات آموزش و پرورش سطح استان عنوان کرد:

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات