عملکردمان در ۴۰ ساله گذشته در حوزه محیط زیست قابل دفاع نیست/ محیط زیست در کشور قربانی توسعه شده است

عملکردمان در ۴۰ ساله گذشته در حوزه محیط زیست قابل دفاع نیست/ محیط زیست در کشور قربانی توسعه شده است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات