دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با دادستان ومقامات قضایی شهرستان بافت

دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با دادستان ومقامات قضایی شهرستان بافت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات