حضور مدیرکل استان در عملیات سرشماری حیات وحش پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون استان کرمان

حضور مدیرکل استان در عملیات سرشماری حیات وحش پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون استان کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات