فرد موهن به مامورین محیط زیست با نصب بنر اظهار پشیمانی می‌کند

فرد موهن به مامورین محیط زیست با نصب بنر اظهار پشیمانی می‌کند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات