معاون پژوهشی دانشگاه گیللن در همایش مهندسی ژنتیک در خدمت انسان و محیط زیست :محصولات تراریخته ایمن ، سالم و مفید هستند .

معاون پژوهشی دانشگاه گیللن در همایش مهندسی ژنتیک در خدمت انسان و محیط زیست :محصولات تراریخته ایمن ، سالم و مفید هستند .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات