رگزاری کارگاه آموزشی زیست محیطی برای آموزشیاران نهضت سواد آموزی سطح شهرستان تالش

رگزاری کارگاه آموزشی زیست محیطی برای آموزشیاران نهضت سواد آموزی سطح شهرستان تالش

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات