نظارت بر محل های دفع پسماندها عادی در دستور کار محیط زیست یزد

نظارت بر محل های دفع پسماندها عادی در دستور کار محیط زیست یزد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات