از اهم برنامه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد توسعه همگام با ملاحظات زیست محیطی است

از اهم برنامه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد توسعه همگام با ملاحظات زیست محیطی است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات