همایش پیاده روی به مناسبت هوای پاک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری بیجار، همایش پیاده روی هوای پاک با همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر بیجار، سازمان حمل و نقل همگانی، اداره محیط زیست، کارخانه سیمان کردستان و تشکل های مردم نهاد در بیجار برگزار شد.