احداث باغچه و پیاده روسازی خیابان کبودوال به

احداث باغچه و پیاده روسازی خیابان کبودوال به

احداث باغچه و پیاده روسازی خیابان کبودوال به همت اداره فنی و عمرانی معاونت عمران وشهرسازی شهرداری علی اباد کتول

احداث باغچه و پیاده روسازی خیابان کبودوال به همت اداره فنی و عمرانی معاونت عمران وشهرسازی شهرداری علی اباد کتول

احداث باغچه و پیاده روسازی خیابان کبودوال به همت اداره فنی و عمرانی معاونت عمران وشهرسازی شهرداری علی اباد کتول

احداث باغچه و پیاده روسازی خیابان کبودوال به همت اداره فنی و عمرانی معاونت عمران وشهرسازی شهرداری علی اباد کتول

احداث باغچه و پیاده روسازی خیابان کبودوال به همت اداره فنی و عمرانی معاونت عمران وشهرسازی شهرداری علی اباد کتول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات