پیاده روسازی خیابان شهید قرایی به همت اداره

پیاده روسازی خیابان شهید قرایی به همت اداره

پیاده روسازی خیابان شهید قرایی به همت اداره فنی و عمرانی معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول

پیاده روسازی خیابان شهید قرایی به همت اداره فنی و عمرانی معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول

پیاده روسازی خیابان شهید قرایی به همت اداره فنی و عمرانی معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

  منبع خبر

  شهرداری علی آباد کتول

  شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

   نظرات