تسهیل برای دریافت پروانه ساخت، سخت گیری برای متخلفان در ساخت

تسهیل برای دریافت پروانه ساخت، سخت گیری برای متخلفان در ساخت

در یکصد و بیست و سومین جلسه کمیسیون عمران؛
تسهیل برای دریافت پروانه ساخت، سخت گیری برای متخلفان در ساخت
سیاست کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا: تسهیل برای دریافت پروانه ساخت، سخت گیری برای متخلفان در ساخت
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت-  یکصد و بیست و سومین جلسه کمیسیون عمران با حضور اعضا و مشاورین و مدیران شهرداری در عمارت شورا برگزار گردید.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری با اشاره به لزوم نگاه دقیق به تمام جوانب طرح تفصیلی اظهار داشت: طرح تفصیلی به مانند یک تیغ دو لبه می تواند از یک طرف به شهر آسیب بزند و از طرفی دیگر منجر به آسیب پیمانکار شود.

رضا رسولی سیاست های تشویقی را یکی از ابزارهای مدیریت شهری دانست و تصریح نمود: ابزارهای در اختیار مدیریت شهری در جهت سازی برای آینده شهر رشت بسیار موثر است.
یکی از همین ابزارها عوارض تعرفه بهای خدمات شهر است.

وی همچنین در خصوص طرح های تشویقی نگاه شورای شهر را متفاوت تر از سال قبل برای بهبود در جهت ساخت و ساز به عنوان یکی دیگر از ابزار ها دانست و از مدیران شهرداری خواستار تسهیل در سیستم پیچیده و زمان بر بروکراسی شد.
رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا در خصوص لایحه عوارض تعرفه بهای خدمات شهری افزود: برخی از بندهای تعرفه در جهت طرح تفصیلی نیست به همین جهت کمیسیون عمران با جلسات متعدد با کارشناسان و مشاورین به پیشنهادات جدیدی برای اصلاح این بندها دست یافت.

رضا رسولی با اشاره به سیاست کلی اعضای کمیسیون بیان نمود: اعضا و مشاورین کمیسیون بر این اعتقاد هستند که دریافت پروانه ساخت از حقوق افراد می باشد و با ابزارهای خود دریافت پروانه برای ساخت و ساز را تسهیل میکند. اما برای جلوگیری از شهر فروشی و دفاع از شهر و شهروندان افرادی که از حدود تعیین شده شهرسازی عبور کنند برخورد خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات