برگزاری جلسه ای به منظور آگاه سازی کشاورزان از وضعیت آب

جلسه آگاه سازی کشاورزان از منابع آب و وضعیت آب های زیرزمینی روستاهای بخش خبر و دشتاب شهرستان بافت با حضور مدیر امور منابع آب این شهرستان در مرکز خدمات کشاورزی دشتاب برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه آگاه سازی کشاورزان از منابع آب و وضعیت آب های زیرزمینی روستاهای بخش خبر و دشتاب شهرستان بافت با حضور مدیر امور منابع آب این شهرستان در مرکز خدمات کشاورزی دشتاب برگزار گردید.

در این جلسه مدیر امور منابع آب ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع آب شهرستان و منطقه دشتاب خواستار استفاده بهینه از منابع آبی منطقه دشتاب و رعایت خاموشی موتور پمپ ها و همچنین تغییر الگوی کشت منطقه با مشارکت کارشناسان جهاد کشاورزی شد.

همچنین مدیر امور منابع آب با توجه به حضور دهیاران و شوراهای منطقه، لزوم رعایت حریم و بستر رودخانه ها را به منظور عبور ایمن سیلاب های فصلی گوشزد کرد و خواستار همکاری دهیاران و شوراهای اسلامی منطقه شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات