نخستین نشست تخصصی همبست انرژی، آب و محیط زیست برگزار می‌گردد...

نخستین نشست تخصصی همبست انرژی، آب و محیط زیست برگزار می‌گردد...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ دکتر همایون حیدری رئیس مرکز توسعه فناوری مطالعات انرژی، آب و بر هم‌کنش‌ها در خصوص برگزاری این نشست گفت: رویکرد همبست انرژی، آب و محیط‌زیست، رویکرد نوینی در سطح جهانی است، که در مقیاس ملی نیز با اقبال مناسبی از سوی پژوهشگران، دانشگاهیان، مدیران، کارشناسان و متخصصان و نیز برنامه‌ریزان و قانونگذاران و سیاستگذاران، مواجه گردیده است. حوزه میان رشته‌ای و چند رشته‌ای همبست، عمدتاً بر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه و همزمان حوزه‌های انرژی، آب و محیط زیست نظر دارد تا با تحلیلی واقع بینانه‌تر از طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای(اعم از صنعتی و کشاورزی ، عمرانی و خدماتی ...)، به افزایش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ رشد کیفی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور، کمک موثری نماید.
در این نشست ۲ پنل " همبست انرژی، آب و محیط زیست، مفاهیم و مبانی و چالش‌ها" و نیز " کاربردهای همبست انرژی، آب و محیط زیست "با محورهای ذیل برگزار می‌گردد و ۹ سخنران در قالب محورهای ذکر شده به سخنرانی خواهند پرداخت.

 • همبست انرژی، آب و محیط زیست، مفاهیم و مبانی و چالش‌های فرارو
 • سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه انرژی، آب و محیط‌زیست
 • کاربرد رویکرد همبست در طراحی برنامه‌های آمایش سرزمینی و برنامه‌های بلندمدت و میان مدت توسعه کشور
 • اثر رویکرد همبست انرژی، آب و محیط زیست بر تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی
 • راهبرد ملی توسعه فناوری‌های همبست انرژی، آب و محیط زیست
 • کاربرد همبست انرژی،آب و محیط زیست در سامانه‌های نوین آب شیرین‌
 • کاربرد رویکرد همبست انرژی، آب و محیط زیست در احیاء پایدار دریاچه ارومیه

در این نشست مدعوین و صاحبنظران برجسته حوزه‌های انرژی، آب و محیط زیست و از جمله مدیران و کارشناسان وزارت نیرو و نفت، سازمان محیط زیست، هواشناسی، وزارت جهاد کشاورزی و اساتید و پژوهشگران دانشگاه‌ها و پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی و علمی کشور حضور خواهند داشت.

این مرکز از عموم علاقمندان موضوع و کلیه دست اندرکاران حوزه‌های انرژی، آب و محیط زیست، غذا و نیز سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی و دست اندرکاران توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور جهت حضور در این رویداد علمی و فرهنگی دعوت به عمل می آید .

لینک اصل خبر در سایت پژوهشگاه نیرو

  منبع خبر

  پژوهشگاه نیرو

  پژوهشگاه نیرو یک دانشگاه در شهر تهران می باشد

   نظرات