وزیر نیرو در گردهمایی مدیران ارشد آب کشور : مدیران ما در استانها نماینده وزارتخانه و وزیرند

وزیر نیرو در گردهمایی مدیران ارشد آب کشور : مدیران ما در استانها نماینده وزارتخانه و وزیرند

روز چهارشنبه سوم بهمن ماه ، حضور پنج ساعته وزیر نیرو در شرکت مدیریت منابع آب ایران و دوبار حضور در گردهمایی مدیران عامل شرکتهای آب منطقه ای ، حضور دو معاون وزارت نیرو و برگزاری اولین جلسه کمیته ملی آبشناسی به ریاست وزیر در شرکت مادر تخصصی بخش آب جلوه ویژه ای به چهل و ششمین نشست مدیران ارشد آب بخشیده بود. محتوای سخنان راهبردی وزیر نیرو نیز در جمع مدیران بخش آب کشور نیز بخصوص در جایی که از مدیران عامل بعنوان نمایندگان وزارتخانه در استانها و وزیر استان ها یاد کرد اهمیت ویژه ای بر این نشست بخشید. لزوم ارتقا اعتماد عمومی ، ایجاد نهضت شفاف سازی ، توصیف مجموعه وزارت نیرو به عنوان بهترین نیروهای کشور، ایفای نقش پیشتازانه در جهت تصحیح رفتارهای نادرست ، و برقراری ضابطه بجای رابطه و تبدیل وزارت نیرو به دستگاه نمونه و الگو برای سایر دستگاه ها و اصلاح ساختار ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات