صرفه جویی ۱۸میلیون مترمکعب آب در استان مرکزی

صرفه جویی ۱۸میلیون مترمکعب آب در استان مرکزی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون و در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و تعادل بخشی سفره های آب های زیرزمینی با انسداد چاه های غیرمجاز، توقیف دستگاه های حفاری غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند، ۱۸ میلیون متر مکعب آب در استان صرفه جویی شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس عزت اله آمره ای با اعلام این خبر افزود: پر و مسلوب المنفعه کردن ۱۴۹ حلقه چاه غیرمجاز یکی از مهمترین راهکارهای گذر از بحران آب، مدیریت مصرف و جلوگیری از برداشت چاه های غیر مجاز و اضافه برداشت چاه های مجاز است که شرکت آب منطقه ای مرکزی در راستای مدیریت و نظارت دقیق بر منابع آب های زیرزمینی از ابتدای سالجاری اقدام به پر و مسلوب المنفعه کردن ۱۴۹ حلقه چاه غیر مجاز در این استان نموده که این امر سبب صرفه جویی آب به میزان ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات