بررسی مسائل و مشکلات آبرسانی به روستاهای شهرستان س...

بررسی مسائل و مشکلات آبرسانی به روستاهای شهرستان س...

بررسی مسائل و مشکلات آبرسانی به روستاهای شهرستان سلماس

درجلسه ای با حضور عوامل اداری وپیمانکاری شرکت آب وفاضلاب روستایی شهرستان سلماس مسائل مربوط به حوزه بهره برداری مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر امور آب وفاضلاب روستایی سلماس دراین جلسه با تشریح وظایف ومسئولیت ها در خصوص خدمات دهی به روستائیان، بر بهینه نمودن وارتقای سطح این خدمات تاکید کرد.

جواد رسولی زاده اظهارداشت: انجام به موقع امور مربوط به نگهداری، رفع اتفاقات و کنترل کیفی آب شرب، از جمله مهمترین وظایف محوله است که درانجام آنها بایستی نهایت تلاش صورت گیرد.

درادامه این جلسه مسائل مربوط به حوزه بهره برداری مطرح و راهکارهای لازم برای بهینه نمودن خدمات ارائه شده به مشترکین مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به یادآوری است از تعداد کل روستاهای شهرستان سلماس، ۹۵ روستا تحت پوشش مستقیم خدمات شرکت آب وفاضلاب روستایی قرار داشته و ۲۰هزارو ۶۵۴خانوار از آب آشامیدنی سالم وبهداشتی برخوردار هستند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات