نحوه استفاده از ظرفیت شهرداری مشهد برای برگزاری آزمون های مجازی بررسی شد

نحوه استفاده از ظرفیت شهرداری مشهد برای برگزاری آزمون های مجازی بررسی شد

در نشست مجیدعبدالهی سرپرست مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی و اشکان جعفرکریمی مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با تنی چند از معاونان و مدیران شهرداری کلانشهر مشهد مباحث مرتبط مطرح و تبادل نظر صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، در این نشست نحوه استفاده از ظرفیت شهرداری مشهد به منظور برگزاری آزمون های مجازی برای سایر شهرداری های کشور مطرح و پس از تبادل نظر مقرر گردید جزییات موضوع در نشست های تخصصی توسط کارشناسان دو طرف بررسی تا زمینه اجرایی شدن این آموزش ها فراهم شود.

در این نشست همچنین موضوع برنامه عملیاتی تدوین شده توسط شهرداری مشهد برای دوره زمانی ۱۳۹۷ تا۱۴۰۰ طرح گردید و شهرداری مشهد جزییات آن را ارایه نمود. این برنامه حسب ضوابط ابلاغی از سوی وزارت کشور و در اجرای ماده ۱۵ قانون عمران و اصلاحات شهر مصوب ۱۳۴۷ باید به تایید وزارت کشور برسد.

در ادامه با توجه به شرایط خاص حریم کلانشهر مشهد آخرین وضعیت روستا های واقع در حریم این شهر از سوی شهرداری ارایه و اقداماتی که باید در این زمینه در چارچوب مصوبه هیات وزیران و ستاد ملی بازآفرینی شهری ازسوی مدیران سازمان یادآوری و مقرر شد آخرین وضعیت قرارگیری روستاهای واقع در حریم مشهد و موضوعات خاص این موضوع در قالب کارگروه مشترک بررسی شود.

ضمنا شهرداری مشهد اعلام نمود که مطالعه ای برای شناسایی وضعیت کالبدی، اجتماعی و اقتصادی این روستاها انجام داده که مقرر شد از یافته های آن در کارگروه استفاده شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات