بازدید سرزده مهندس شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از پاسگاه محیط بانی سرملک شهرستان بردسیر

بازدید سرزده مهندس شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از پاسگاه محیط بانی سرملک شهرستان بردسیر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات