رئیس جدید اداره محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست گیلان  منصوب شد

رئیس جدید اداره محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست گیلان  منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات