انتقال آب از سد ماملو به تهران با تجهیز شش کارگاه

انتقال آب از سد ماملو به تهران با تجهیز شش کارگاه

مدیرعامل آبفای شهر تهران از انتقال آب از سد ماملو به شهر تهران با تجهیز شش کارگاه خبر داد.www.bananews.ir

به گزارش بنانیوز به نقل از روابط عمومی آبفای استان تهران، حبیب‌الله براتی گفت: قطعه اول اجرای طرح، اختصاص به ایجاد دو خط انتقال به قطر ۱۸۰۰ میلی‌متر به طول ۹ کیلومتر از سد ماملو به تصفیه خانه هفتم دارد که تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت داشته است.

وی در مورد بخش دوم مسیر انتقال که از تصفیه خانه هفتم تا مخزن ۱۶ را شامل می‌شود، افزود: این بخش برای سرعت بخشیدن به دو قطعه تقسیم شده است که قطعه اول آن شامل احداث خط لوله ۱۸۰۰ میلی متری به طول ۲۸ کیلومتر به میزان ۹۹ درصد پیشرفت داشته است و خط انتقال به قطرهای ۹۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۸۰۰ میلی‌متری به طول هفت کیلومتر به میزان پنج درصد پیشرفت در حال اجراست.

مدیرعامل آبفای شهر تهران در مورد مراحل اجرای قطعه سوم خط انتقال گفت: احداث ۳۳ کیلومتر خط لوله ۱۸۰۰ میلی‌متری کمربندی جنوب با توجه به خرید لوله در مرحله برگزاری مناقصه است که با تعیین پیمانکار مراحل انجام این بخش نیز در آینده نزدیک با سرعت پیگیری خواهد شد.

براتی در مورد ساخت مخازن ۹۰ هزار متر مکعبی ۱۱۸۰ شرق و ۱۸۰ هزار متر مکعبی ۱۱۸۰ غرب نیز اظهار داشت: مخزن شرق در مرحله خاک‌برداری و مخزن غرب نیز با تصرف زمین در مراحل ابتدایی اجراست.

وی در مورد تصفیه‌خانه هفتم ضمن اعلام اینکه حداکثر ظرفیت در نظر گرفته شده ۲٫۵ متر مکعب بر ثانیه است،گفت: این بخش از پروژه در حال تجهیز کارگاه است.

 

 

    نظرات