تخریب و رفع خطر ۲ واحد مسکونی در محله چهارباغ توسط واحد خدمات شهری شهرداری خوانسار

تخریب و رفع خطر ۲ واحد مسکونی در محله چهارباغ توسط واحد خدمات شهری شهرداری خوانسار

به گزارش روابط عمومی شهرداری خوانسار ، مهندس محسن جاپلقی مسئول خدمات شهری در گفتگو با واحد روابط عمومی شهرداری گفت : دو باب ساختمان قدیمی و فرسوده واقع در محله چهارباغ، که مشمول بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها گردیده و برای ساکنین محلی و عابرین خطرآفرین محسوب می گردید ، توسط اجرائیات واحد خدمات شهری تخریب و رفع خطر گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوانسار

  منبع خبر

  شهرداری خوانسار

  شهرداری خوانسار

  شهرداری خوانسار یک شهرداری در شهر خوانسار می باشد

   نظرات