جابجایی سازه نگهبان پل حصارک تا روز شنبه ادامه دارد

جابجایی سازه نگهبان پل حصارک تا روز شنبه ادامه دارد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات