بودجه سال آینده شهرداری کمتراز ۲۱۰۰ میلیارد تومان نیست

بودجه سال آینده شهرداری کمتراز ۲۱۰۰ میلیارد تومان نیست

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات