شهروندان سنندجی که تاپایان سال نسبت به پرداخت عوارض سالیانه  خود اقدام کنند مشمول ۱۰ درصد جایزه خوش حسابی خواهند شد

شهروندان سنندجی که تاپایان سال نسبت به پرداخت عوارض سالیانه خود اقدام کنند مشمول ۱۰ درصد جایزه خوش حسابی خواهند شد

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سنندج  با بیان اینکه شهروندانی که تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت عوارض سالیانه  خود اقدام  نمایند مشمول ۱۰ درصد جایزه خوش حسابی می شودند گفت : در صورت  عدم پرداخت عوارض  سالیانه تا پایان سال در سال بعد  مشمول پرداخت ۹ درصد جریمه دیرکرد خواهند شد.

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهردار سنندج: معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سنندج در جمع خبرنگاران تصریح کرد: مودیان خوش حساب که عوارض  سالیانه خود را به موقع پرداخت نمایند مشمول ۱۰ درصد جایزه خوش حسابی خواهند شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سنندج  اظهار داشت : یکی از مهم ترین منابع درآمدی شهرداری، وصول عوارض تعیین شده از شهروندان در مقابل خدماتی است که دریافت می کنند.

کمال کاظمی بیان کرد: پرداخت بموقع عوارض  سالیانه از سوی شهروندان می تواند شهرداری را در اجرای بهتر طرحهای عمرانی و خدماتی یاری کند.

وی افزود : برای مودیانی که بموقع نسبت به عوارض ساختمانی خود اقدام نمایند جوایز خوش حسابی در نظر گرفته شده که سال گذشته علاوه بر این جوایز به قید قرعه جوایزی نفیسی اهداء شد.

کاظمی  اعلام کرد :شهروندانی که تاپایان سالجاری نسبت به پرداخت عوارض سا لیانه خود اقدام نمایند مشول ۱۰ درصد جایزه خوش حسابی خواهند شد.

وی افزود : شهروندانی که تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت به موقع عوارض ساختمانی اقدام ننمایند در سال آتی  مشمول پرداخت ۹ درصد جریمه دیرکرد خواهند شد.

وی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: افرادی که تا پایان سالجاری برای دریافت و صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند مشمول اعمال تخفیف ۱۵ درصدی  موضوع بند یک از ماده ۲۳ لایحه سالجاری  خواهند شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سنندج تاکید کرد:  با توجه به اینکه در ماههای پایانی سال حجم کار کارشناسان در شهرداری مناطق بیشتر است جهت بهره مندی از این تخفیف شهروندانی که تمایل به دریافت پروانه ساختمانی را دارند در اسرع وقت به شهرداری محل مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات