آگهی تجدید مزایده – نوبت اول

آگهی تجدید مزایده – نوبت اول

شهرداری پاوه در اجرای بند ۱ صورتجلسه شماره ۳ مورخ ۹۶/۰۶/۱۳ شورای محترم اسلامی شهر پاوه و با استناد به ماده ۱۳ آئین‌نامه مالی شهرداریها و آئین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون‌شهری در نظر دارد اجاره یا بهره‌برداری از غرفه حمل و نقلی پایانه‌های مسافربری شرق خود را به شرح جدول و شرایط ذیل از طریق تجدید مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد تجدید مزایده، با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و با شماره مزایده ۹۹۵۴ (شماره سیستمی) ۵۰۰۹۷۰۵۲۳۹۰۰۰۰۱ به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

ردیف

موضوع تجدید مزایده عمومی (نام غرفه پایانه مسافربری)

مبلغ پایه ۲ سال (۲۴ ماه) تجدید مزایده عمومی (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در تجدید مزایده عمومی (ریال)

شماره تجدید مزایده عمومی در سامانه ستاد

۱

غرفه حمل و نقلی اتوبوس پایانه مسافربری شرق

۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰

۲۱/۶۰۰/۰۰۰

۵۰۰۹۷۰۵۲۳۹۰۰۰۰۱

زمان انتشار تجدید مزایده در سایت: روز یک‌شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱

مهلت دریافت اسناد تجدید مزایده در سایت: تا روز شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۵

مهلت بازدید از غرفه مورد اشاره: تا روز شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۵

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تا روز سه‌شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۵

زمان بازگشایی: روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۴

زمان اعلام به برنده: روز پنج‌شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری تجدید مزایده دستگاه اجرایی
 • برگزاری تجدید مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد و کلیه مراحل فرآیند تجدید مزایده شامل خرید و دریافت اسناد تجدید مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در تجدید مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده‌گران محترم از این طریق امکان‌پذیر می‌باشد.
 • کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه تجدید مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می‌باشد.
 • علاقه‌مندان به شرکت در تجدید مزایده می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره ۴۱۹۳۴-۰۲۱ (مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه) تماس حاصل نمایند.
 • اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استان‌ها، در سایت سامانه ( setadiran.ir ) بخش «ثبت نام/ پروفایل مزایده‌گر» موجود است.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مزایده طبق مقررات و آئین‌نامه مالی شهرداریها و آئین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون‌شهری مندرج است.
 • برندگان اول و دوم (در صورت اعلام) تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می‌باشد.
 • قیمت پیشنهادی بایستی به طور صریح و روشن بوده و مشروط نباشد در غیر اینصورت قیمت پیشنهادی ابطال می‌گردد.
 • شرکت‌ها و موسسه‌هایی می‌توانند در این تجدید مزایده شرکت نمایند که دارای پروانه فعالیت معتبر از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در امر حمل و نقل جاده‌ای مسافر داخلی با وسیله نقلیه اتوبوس باشند.
 • برنده تجدید مزایده موظف است مبلغی معادل ۲ سال (۲۴ ماه) اجاره بهاء پیشنهادی را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری پاوه و همچنین یک فقره چک سفید بابت تخلیه قبل از انعقاد قرارداد به امور مالی تحویل نماید.
 • برنده تجدید مزایده علاوه بر پرداخت اجاره یا بهره‌برداری از غرفه به صورت ماهیانه موظف است نسبت به محاسبه و پرداخت ۵ درصد عوارض فروش بلیط غرفه مورد اشاره به صورت ماهیانه به شهرداری پاوه اقدام لازم را به عمل آورد.
 • اجاره یا بهره‌برداری از غرفه حمل و نقلی اتوبوس پایانه مسافربری شرق به مدت ۲۴ (بیست و چهار) ماه یا ۲ (دو) سال شمسی می‌باشد.
 • پرداخت بیمه، مالیات، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده تجدید مزایده می‌باشد.
 • کلیه موسسه‌ها و شرکت‌های واجد شرایطی که قصد شرکت در تجدید مزایده عمومی فوق‌الذکر را دارند بایستی تا روز سه‌شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۴  اصل ضمانت‌نامه بانکی یا فیش واریزی شرکت در تجدید مزایده را علاوه بر بارگذاری در سامانه ستاد آن را به واحد امورقراردادهای شهرداری پاوه تحویل نمایند.

روابط عمومی شهرداری پاوه
/ انتهای خبر / لینک اصل خبر در سایت شهرداری پاوه

منبع خبر

شهرداری پاوه

شهرداری پاوه یک شهرداری در شهر پاوه می باشد

  نظرات