افزایش چشمگیر بارندگی ها در استان مرکزی /حجم بارش های استان مرکزی...

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: حجم بارش‌های استان مرکزی در چهار ماهه اول سال آبی ۹۸-۱۳۹۷ (اول مهر تا پایان دی ماه) به ۲۱۶.۴ میلی متر رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس  مجتبی مرادی افزود: از ابتدای مهر تا پایان دی ماه سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته،‌ میزان بارش‌های  استان مرکزی ۷۷۰.۵۱ درصد افزایش داشته است .

مهندس مرادی ادامه داد: ‌ میزان بارندگی استان در چهار ماهه اول سال آبی ۹۸-۱۳۹۷ ( از ابتدای مهر  تا پایان دی ماه ۱۳۹۷ ) ۲۱۶.۴میلیمتر بوده است که نسبت به میزان بارندگی مدت مشابه سال آبی گذشته (۲۴.۹میلیمتر ) ۷۶۹.۰۸ درصد و نسبت به میزان بارندگی مدت مشابه در دوره آماری بلند مدت (۱۱۱.۲میلیمتر ) ۹۴.۶۰ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: ارقام ثبت شده بارندگی در ایستگاههای زیر نظر این شرکت نشان می دهد طی این مدت در تمامی مناطق استان میزان بارندگی افزایش چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال قبل و دوره آماری دارد.

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای مرکزی اظهار داشت: بیشترین میزان بارندگی استان در مناطق جنوب غربی و ایستگاههای هندودر و شازند به ترتیب به میزان ۴۴۷.۴ و ۴۴۱.۵ میلیمتر و کمترین میزان بارندگی در مناطق شرقی و شمال شرقی استان و به میزان ۱۲۵ میلیمتر گزارش شده است.

وی افزود: در یک جمع بندی کلی متوسط بارندگی استان اول مهر لغایت پایان دی ماه سال آبی ۹۸-۱۳۹۷ نسبت به سال آبی ۹۷-۱۳۹۶ در سطح استان ۷۶۹.۰۸ درصد افزایش و نسبت به دوره آماری دراز مدت نیز ۹۴.۶۰ درصد افزایش داشته است.

مهندس مرادی بیان داشت: این میزان بارندگی باعث شده تا وضعیت منابع آب سطحی استان نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل وضعیت مطلوب تری را داشته باشد به نحوی که اغلب رودخانه های مهم استان که در سال گذشته خشک بودند، در سال جاری با جریان آب مواجه هستند.

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: میزان دبی رودخانه ها با ارقام دوره آماری آنها فاصله داشته و لازم است همچنان در مدیریت مصرف و عدم استفاده از آب رودخانه ها در فصول غیر زراعی اهتمام جدی داشته باشیم.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات