برگزاری کارگاه آموزشی پایش وضعیت روغن ترانسفورماتورها در نیروگاه طوس

برگزاری کارگاه آموزشی پایش وضعیت روغن ترانسفورماتورها در نیروگاه طوس

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات