رفتار و دیدگاه فردی باید به دیدگاه سازمانی و کار تیمی تبدیل گردد

رفتار و دیدگاه فردی باید به دیدگاه سازمانی و کار تیمی تبدیل گردد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه :در هفتمین جلسه تحول اداری شرکت که با حضور مدیرعامل، معاونین شرکت، مدیرحراست، مدیر دفترحقوقی و مدیردفتر مطالعات پایه منابع آب و جمعی از کارشناسان مرتبط برگزارگردید بر تغییر رفتار و نگرش متکی به فرد به نگاه سازمانی تاکید گردید. دراین جلسه نخست مومنه معاون برنامه ریزی شرکت با تبریک چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، تحول اداری را مستلزم فعالیتی همه جانبه و تغییرنگاههای فردی به دیدگاههای سازمانی وگروهی دانست. مومنه با اشاره به اینکه باور به کار وتغییر است که میتواند سازو کار هماهنگی و ارتباط سازمانی را تقویت کند اظهار امیدواری کرد که جلسات تحول اداری بتواند منجر به تغییر و بهبود مستمر سیستمی گردد. در ادامه جلسه شیخی فر مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت در قالب گزارشی اجمالی به تشریح مسایل و مشکلات حوزه های مختلف و به ویژه وضعیت کاربری سامانه های اطلاعاتی مختلفی همچون ساماب، ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات