جلسه هم اندیشی و تبادل اطلاعات دفتر رودخانه ها و سواحل شرکتهای آب منطقه ای فارس و اصفهان

جلسه هم اندیشی و تبادل اطلاعات دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل و گروه گشت و بازرسی شرکت آب منطقه ای فارس با حضور مدیر و کارشناسان در محل شرکت آب منطقه ای اصفهان برگذار گردید. دراین دیدار نحوه عملکرد گروه های گشت و بازرسی منابع آب و واحد مهندسی رودخانه های استان های فارس و اصفهان بررسی شد . طی این نشست مدیران دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای فارس و اصفهان و کارشناسان مربوطه در خصوص نحوه عملکرد ، تجربیات و چالش ها و همچنین مشکلات فنی و حقوقی در حوزه مهندسی رودخانه ها و گروه های گشت و بازرسی منابع آب بحث و تبادل نظر نمودند .

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات