برگزاری کارگاه آموزشی پایش وضعیت روغن ترانسفورماتورها در نیروگاه طوس

برگزاری کارگاه آموزشی پایش وضعیت روغن ترانسفورماتورها در نیروگاه طوس

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات